องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการปูยาง AC ทับหน้า สายเลียบคลองสระพังโคลน(ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬาและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๔ นิ้ว ลึก ๓๐๐ เมตร ประปาหมู่บ้านริมคลองสาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองโคกรัก - บางเขน หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5,6
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายอำนวย สุขเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดอัลฟุรกอน หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามลำรางตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง พร้อมซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองเมฆขลา หมู่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองอ้ายไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed โครงการวางท่อประปาถนนสายเลียบคลองหมู่กอง หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรางหอยขม หมู่ที่ 6 ตำบลลาดบัวหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,060 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองอ้ายไทร หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1