messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image กิจกรรมทั่วไป
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[8 มีนาคม 2567]
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส[18 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/bzyjqg [16 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)[7 ธันวาคม 2566]
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[1 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[9 มกราคม 2566]
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล[9 ธันวาคม 2565]
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ" [22 สิงหาคม 2565]
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก[15 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม[14 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)