องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image กิจกรรมทั่วไป
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [9 ธันวาคม 2565]
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ" [22 สิงหาคม 2565]
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ [26 เมษายน 2565]
ประเมินคุณธรรมระดับชาติ [26 เมษายน 2565]
งดให้ งดรับ [22 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้ายประจำปี 2565 [5 มกราคม 2565]
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [4 มกราคม 2565]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)