องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
โทร : 08 1933 9608
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
จ่าสิบเอกวงศ์วรรธน์ ขำอรุณ
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ