องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายสภา
นายสรวิชญ์ เนตรสุวรรณ์
ประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายสุรชัย ท้วมคนชม
รองประธานสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายสายัณห์ ฮวดหุ่น
เลขานุการสภา อบต.ลาดบัวหลวง
นายชาญชัย นิทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสะท้าน เจริญพานิช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายเสถียร ปาลดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นางสาวธัญมาศ ไตรอุโภค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8