องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ประชากร
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ระหว่าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านตลาดเวาะฮ์ 477 835 883 1,718 4 บ้านตะพังโคลน 155 193 210 403 5 บ้านเมฆขลา 205 309 377 686 6 บ้านรางหอยขม 264 399 449 848 7 บ้านหญ้าไทร 115 140 156 296 8 บ้านหัวแมลงวัน 162 196 210 406 9 บ้านดอน 227 312 315 627 รวม 1,605 2,384 2,600 4,984