messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศริบเงินประกันสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง เตือนชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเปิดเผยการใช้จ่ายเงินสะสม อบต.ลาดบัวหลวง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
ประกาศรายงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
แบบ บก 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางก่อสร้าง ซ่อมแซมหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ม.1,4 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
แบบ บก 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางก่อสร้าง ซ่อมแซมหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ม.5,6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์้ข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 24
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
ประกาศอายุการใช้งาน ค่าเสื่อราคาทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
find_in_page ประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10