messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview27
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview22
แสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview91

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล.เลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่5,6
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
เอกสารประกวดราคา โครงการ คสล.เมฆขลา(ตะวันออก)หมู่5,6
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล.เมฆขลา(ตะวันออก)หมู่5,6
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
TOR คสล.เมฆขลา(ฝั่งตะวันออก)หมู่ 5,6
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
find_in_page รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview22
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview85
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview77
รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview65

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม