องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview17
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file การจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview129

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ม.6 คลองสระพังโคลน(ฝั่งทิศตะวันตก)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดินทำทางข้ามลำรางคลองสนามมวย ม.6
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินทางข้างลำรางตลาดเวาะฮ์ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother และ หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview41

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม