องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวประภาพร ปิ่นแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสินีนาฏ กันพ้นภัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติยา ทองวิมล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอภิรดี พินิจบรรจง
ครููพี่เลี้ยง
นางสาวพิมพ์ใจ ประทุมนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก