องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลิ้งค์
image กิจกรรมทั่วไป
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่าวเรื้อรัง
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
จิตอาสาตำบลคุณธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตระพังโคลน มีพริกแกงต่างๆจำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0867016967
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ถวายวัดในพื้นที่ 3 แห่ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบริโภค
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
แสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผ้พิการ นางมะลิ สุขลักคินี ม.1
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1,4-9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย) ม.4,5,6,8
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมยางกันลื่น 3ม้วน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1

thumb_up facebook อบต.ลาดบัวหลวง
facebook

facebook อบต.ลาดบัวหลวง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791

สถิติ sitemap
วันนี้ 19
เดือนนี้6,758
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,620
ทั้งหมด 162,981


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ