messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลิ้งค์
image กิจกรรมทั่วไป
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[8 มีนาคม 2567]
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส[18 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/bzyjqg [16 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)[7 ธันวาคม 2566]
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567[12 มกราคม 2567]
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง[6 กรกฎาคม 2566]
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา[25 พฤษภาคม 2566]
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566[12 พฤษภาคม 2566]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศริบเงินประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเปิดเผยการใช้จ่ายเงินสะสม อบต.ลาดบัวหลวง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง เตือนชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
แสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview33

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล.เลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่5,6
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
เอกสารประกวดราคา โครงการ คสล.เมฆขลา(ตะวันออก)หมู่5,6
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล.เมฆขลา(ตะวันออก)หมู่5,6
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
TOR คสล.เมฆขลา(ฝั่งตะวันออก)หมู่ 5,6
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10

thumb_up facebook อบต.ลาดบัวหลวง
facebook

facebook อบต.ลาดบัวหลวง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
somboomladbualuang@gmail.com
โทร : 0802611791
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
somboomladbualuang@gmail.com
โทร : 0802611791

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้1,845
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,602
ทั้งหมด 251,887


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ