องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุกเสริมถนนป้องกันน้ำท่วมโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 4,6
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาภารโรง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทัวไป
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาว่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 4,5
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันตก)ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายมุด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้ายนายอำนวย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองโคกกาบ กุดชี(ฝังทิศเหนือ)ม.1,5,
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงที่วิดน้ำ ม.1 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองอ้ายไทร ม.8 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1,5,6,9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 60 อัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณซอยสนามมวย ม.5,6
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการว่างท่อประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณรินถนนซอยสนามมวย ม.5,6 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.5บริเวณซอยโคกกาบ-กุดชี
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 183 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10