องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคลุมผวจราจร(น้ำอ้อย) รอบ 2
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดเจาะวางท่อประปาขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่พร้อมลงหินคลุก โครงการต้อนรับนากรัฐมนตรี ณ วัดใหม่หญ้าไทร
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเทหินคลุก ถนนคลองหัวแมลงวัน ม.8
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง เดือน ต.ค.65- ม.ค. 66
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ทำถนนข้ามคลองหมู่กอง หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเทหินคลุก หมู่ 6
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ม.6 สระพังโคลน(ฝั่งตะวันออก)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินทำทางขามลำรางตลาดเวาะฮ์ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดินทำทางข้ามลำรางคลองสนามมวย ม.6
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother และ หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดคอมพิวเตอร์ตัวรับสัญญาณเน็ตเวิร์คแบบไร้สาย
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 229 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12