องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายวินัย สุขสาลี ม.1
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นห้องประชุม อบต.ลาดบัวหลวง ม.4
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด บริเวณริมคลองหัวแมลงวัน ม.8
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 3 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะจำนวน 3 คัน โครงการศึกษาดูงาน จ.กาญจบุรี
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด ทะเบียน กง 910
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง เดือน ก.ย.66
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำรับผู้อบรมและของสมนาคุณในการดูงาน จ.กาญจบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน 8 หลอด(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน 7 หลอด(กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย)ม.4,5,6,8
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอคคริลิค 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ม.4
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุง ศพด. 10 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด บริเวณริมคลองสาน ม.7
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้าง อบต.ลาดบัวหลวง ม.4
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำทิ้งข้าง อบต.
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 317 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16