องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตลุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศรายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1