องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 4/2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ ขสร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคระกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2654 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางงานโครงการ ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเมฆขลา หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางงาน โครงการกาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหลียบคลองโคกรัก-บางเขน (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 5 7 ตำลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2