องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลิ้งค์
image กิจกรรมทั่วไป
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่าวเรื้อรัง
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
จิตอาสาตำบลคุณธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตระพังโคลน มีพริกแกงต่างๆจำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0867016967
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ถวายวัดในพื้นที่ 3 แห่ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบริโภค
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการรับชำระภาษี อบต.ลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1 บริเวณบ้านนายวินัย สุขสาลี ม.1
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3

thumb_up facebook อบต.ลาดบัวหลวง
facebook

facebook อบต.ลาดบัวหลวง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791

สถิติ sitemap
วันนี้ 178
เดือนนี้6,758
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,620
ทั้งหมด 162,981


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
26/09/2566
26/09/2566
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
สน.คท.
26/09/2566
26/09/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตบ.
25/09/2566
26/09/2566
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพร.
25/09/2566
26/09/2566
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กพส.
25/09/2566
26/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ